Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Şcoala Primară Romano-Catolică
"Sfântul Anton"
                      FILIALA CARITAS CRAIOVA - SOLIDARITATE CATOLICA
                              Str. Mihai Viteazul, nr.10, 200417, Dolj

                    ŞCOALA PRIMARĂ ROMANO-CATOLICĂ "SFÂNTUL ANTON"
                              Str.Unirii, nr.2, 200585, Craiova, Dolj, Tel.0351- 809772
                                        Fax.0251-412567, e-mail: sfiosif@rdslink.ro

            Actul pe baza căruia funcţionează instituţia de învăţământ:

                          AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE ,    
      eliberată   de Ministerul Educaţiei Naţionale,   prin Decizia ISJ Dolj nr. 452 din 09.09.2004.

                          Director:
                  Institutor GHIDICEANU ANA - LAVINIA
Încadrat pe baza: Deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi   cu Recomandarea   din partea reprezentantului cultului romano-catolic – Pr. Ratan Ionel.

Cadre didactice :
1. Institutor GHIDICEANU ANA – LAVINIA, definitivat , angajat pe baza Deciziei Comitetului Director al Filialei Caritas Craiova, pe timp nedeterminat.
2. Institutor MORARIU   IVONA   MIRELA, grad didactic II, angajat pe baza Deciziei Comitetului Director al Filialei Caritas Craiova, pe timp nedeterminat, fără susţinerea unui concurs pentru ocuparea postului.
3. Institutor POPESCU ECATERINA, grad didactic I,   angajat pe baza Deciziei Comitetului Director al Filialei Caritas Craiova, pe timp determinat, fără susţinerea unui concurs pentru ocuparea postului.

Cadre didactice auxiliare :
5.Prof. dr. DANEŢ ADELHEIT, plata cu ora , predă cursurile de Limba germană.
6.Profesor DOROVSCHI ELENA IRINA , plata cu ora,   predă cursurile de Limba engleză.


Numărul de copii înscrisi în   anul şcolar 2009 – 2010 : 35 de copii.
Programul orar al şcolii : 8 – 13 sau 8 - 16.
Părinţii care solicitată   au posibilitatea să lase copiii la program prelungit.   Copiii servesc   masa şi desfăşoară activităţi facultative.

                  SPATIUL DIDACTIC:

Şcoala Primară Romano-Catolică „Sfântul Anton” funcţionează în localul, proprietatea Bisericii Romano-Catolice Craiova, din str.Unirii, nr.2.
Localul este situat în centrul oraşului Craiova, acesta a fost construit în anul 1920 de către un ordin călugăresc cu destinaţia : şcoală germană de băieţi. A fost naţionalizat în 1944 şi reintrat în proprietatea Bisericii Romano-Catolice în anul 1993   prin Hotărârea   Judecătorească definitivă şi irevocabilă a Curţii de Apel Bucureşti
Acest spaţiu este pus la dispoziţia învăţământului   printr-un   ACCEPT   DE   PUNERE   LA DISPOZIŢIE   pe termen nelimitat şi fără pretenţii financiare, semnat de către reprezentanţii Parohiei Romano -Catolice, ai Decanatului Romano-Catolic Craiova şi ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti.
Cuprinde patru săli de clasă, o sală mare de festivităţi,   un secretariat, un loc de joacă pentru copii; acestea din urmă sunt în folosinţă comună cu Grădiniţa Romano-Catolică „Sfântul Anton”.
Localul are contracte cu furnizorii diferitelor servicii (internet, telefon, energie electrică, etc).

                ISTORICUL SCOLII:

Şcoala Primară Romano-Catolică „Sfântul Anton” a fost înfiinţată în anul 2004, la propunerea preotului paroh şi decan Ratan Ionel, având ca persoană juridică coordonatoare FILIALA CARITAS CRAIOVA – SOLIDARITATE CATOLICĂ.
Prin înfiinţarea acestei şcoli s-a dorit asigurarea continuităţii pregătirii copiilor de la grădiniţă la şcoală.
Sursa de finanţare : contribuţiile părinţilor şi diverşi sponsori.
Orele de Religie sunt predate de către preotul ortodox Pîrva Gheorghe şi de Prof.Wojcicki Monica, absolventa a Institutului Teologic Romano-Catolic "Sfânta Tereza" Bucureşti, Facultatea de Teologie Didactica. Părinţii au posibilitatea sa opteze pentru orele de religie ortodoxă sau catolică.
Back To Home Page
Attività della scuola primaria Sant’Anton
La scuola primaria romano - cattolica "Sant’Anton" di Craiova è stata creata durante l'anno scolastico 2004-2005. Questa scuola è il risultato dei desideri e dell'impegno del sacerdote Ratan Ionel e dei suoi collaboratori. È considerata il risultato visibile del pellegrinaggio delle reliquie di Sant’Anton di Craiova, durante il mese di maggio 2004. La scuola ha una classe I con 19 allievi, cattolici ed ortodossi, funziona ai sensi dell'accreditamento   rilasciato dal Ministero dell'Educazione e della Ricerca, collabora con l'Ispettorato Scolastico del dipartimento Dolj, con altre istituzioni dello stesso tipo in Craiova e con l'Istituzione metropolita ortodossa (Mitropolia) di Oltenia.
L'attività della scuola è inclusa nel quadro dell'associazione Caritas - filiale di Craiova - e si svolge nell'edificio del decanato romano - cattolico che possiede una sala di classe, una sala per le attività artistiche, un laboratorio d'informatica e un campo sportivo.
L'orario è:
8,00-12,00 - corsi secondo il programma scolastico in vigore
12,00-12,45 - pranzo servito ai bambini e al personale didattico a scuola
13,00-16,00 - svolgimento dei compiti per il giorno dopo, corsi di lingua italiana, tedesca e inglese, corsi di pianoforte, corsi di danza moderna, corsi per l'utilizzo del computer.
Le domande di iscrizione per l'anno prossimo sono numerose e la precedenza sarà accordata ai bambini dell'asilo-nido romano - cattolico "Sant’Anton" di Craiova.

Persone di contatto:
Pr. Ratan Ionel -manager, tel:0744154025
Ghidiceanu Ana-Lavinia,   tel.0766277035
Indirizzo: Craiova, via Unirii, n. 2, Dolj, 200585
tel: 0251/412567, Posta elettronica sfiosif@rdslink.ro
Activités de l’école primaire Saint Anton

L’école primaire Romaine – Catholique „Saint Anton” de Craiova a été créée durant l’année scolaire 2004-2005.
Cette école est le résultat des désirs et des efforts déposés par le Prêtre Ratan Ionel et par ses collaborateurs. Elle est considérée le résultat visible du pèlerinage des reliques de Saint Anton de Craiova, le mois de mai 2004.
L’école a une classe I avec 19 élèves, catholiques et orthodoxes, elle fonctionne en vertu de l’Autorisation de confiance délivrée par le Ministère de l’Education et de la Recherche, elle collabore avec l’Inspectorat Scolaire du Département Dolj, avec d’autres institutions ayant le même profil de Craiova et avec l’Institution supérieure de l’Eglise Orthodoxe (Mitropolia) de l’Oltenie.
L’activité de l’école est incluse dans le cadre de l’association Caritas – Filiale Craiova et se déroule dans le bâtiment du Décanat romain – catholique détenant une salle de classe, une salle pour les activités artistiques, un laboratoire d’informatique et un terrain de sport.
L’emploi du temps est:
8,00-12,00 - des cours en conformité au programme scolaire en vigueur
12,00-12,45 - le déjeuner servi aux enfants et au personnel didactique, à l’école
13,00-16,00 - programme pour résoudre les devoirs pour le lendemain, cours de langue italienne, langue allemande, langue anglaise, cours de piano, cours de danse moderne, cours pour l’utilisation de l’ordinateur
A présent, la requête pour occuper les lieux pour l’année prochaine est grande, mais ceux qui ont la précédence sont les enfants du Jardin d’enfants Romaine – Catholique „Saint Anton” de Craiova.

Personnes de contact:
Pr. Ratan Ionel - manager, tel:0744154025
Ghidiceanu Ana-Lavinia,     tel.0766277035
Adresse : Craiova, no 2, rue Unirii, Dolj, 200585
Tel: 0251/412567, E-mail sfiosif@rdslink.ro
Elevii claselor a III-a si a IV-a de la scoala primara Sfantul Anton
au efectuat o vizita de 3 zile la castelul Bran si imprejurimile Brasovului.Acestia au vizitat muzee,castelul Bran,imprejurimile si alte locuri frumoase de care au ramas profund impresionati.Pe parcursul excursiei copiii s-au aflat sub indrumarea invatatoarei Ghidiceanu Ana Lavinia
04-06-2008
Wojcicki Andrei Cristian, elev in clasa a III-a la Scoala Primara Romano-Catolica "Sfantul Anton"este campion european la Karate Traditional.
In luna noiembrie 2008, la Praga, a castigat medalia de aur.

Andrei are si alte rezultate deosebite: anul trecut in Polonia, la Campionatul Mondial   s-a clasificat, cu echipa, pe locul I; calificari la stagii desfasurate in Eforie Nord, Cluj, Oradea, Ploiesti; detine diplome si medalii de aur si de argint.

Inaintea rezultatelor sportive , Andrei are rezultate foarte bune la invatatura, este un copil frumos, iubeste animalele si ... este nepotul meu.

Monica Wojcicki
Wojcicki Andrei - Cristian,
este campion european la Karate.
La Varsovia, in Polonia, Andrei a cucerit in mai 2009, medalia de aur.
       
            Scoala Primara Romano-Catolica "Sf. Anton" Craiova primeste inscrieri pentru clasele I-IV, anul scolar 2009-2010.

            Mentionam ca, din septembrie 2009, primim inscrieri si pentru programul AFTER SCHOOL!
A început şcoala...

Copii, aţi văzut că după o ploaie puternică, vânt şi fulgere natura se linişteşte, totul se reduce la tăcere, iese soarele, câteodată apare curcubeul, iar natura revine la normal, păsărelele încep să cânte şi totul este dat uitării?...Aşa se întâmplă şi în viaţă.

Părinţi, vă mulţumim că ne-aţi fost alături atunci când grindina minciunilor şi a calomniilor s-a abătut asupra noastră; atunci când furtuna intereselor meschine ameninţa distrugerea celui mai frumos vlăstar al învăţământului catolic din oraş!
Vă mulţumim că aţi avut răbdare şi că nu v-aţi aplecat coloana vertebrală sub fulgerele răutăţii trimise de indivizi care nu doreau binele copiiilor voştri!
Vă mulţumim şi pentru că azi vă bucuraţi împreună cu noi de soarele blând al împăcării, de zâmbetul copiiilor care ,în liniştea sălilor de clase, vor descifra tainele învăţăturii!

În septembrie 1991, prima şcoală a Bisericii Catolice din Craiova , Şcoala Postliceală Sanitară "Sfântul Iosif", îşi deschidea porţile.
De atunci, a parcurs toate etapele impuse de forurile superioare, iar azi este, după 18 ani, o şcoală acreditată de Ministerul Învăţământului şi respectată în Craiova, în ţară şi în străinătate.

În septembrie 1995, a doua instituţie de învăţământ catolic şi-a deschis porţile: Grădiniţa Romano-Catolică "Sfântul Anton".
A parcurs şi ea toate etapele , şi la fel ca prima , este acreditată, cunoscută şi respectată în oraşul nostru.

În septembrie 2004, pe fondul experienţei de 18 ani în învăţământ, într-un local proprietatea Bisericii Catolice, în care au fost investiţi 20 de ani de muncă şi sume foarte mari de bani, cu scopul de a continua activitatea grădiniţei, am deschis poarta celei de a treia şcoala catolică : Şcoala Primară "Sfântul Anton".

Fără nici un fel de probă, de examen sau constrângeri, am deschis uşa şi am spus: "poftiţi la catedre doamnelor învăţătoare, este totul pregătit!"; "poftiţi în birouri doamnelor secretare, consiliere, profesoare,   aveţi toată încrederea noastră că veţi face totul pentru educarea copiiilor, aveţi toată libertatea să vă exprimaţi în muncă şi în gândire!"...
Am greşit...

Dar, orice greşală poate fi şi îndreptată, aşa că,   iată,   am început anul şcolar într-o formulă aproape nouă, având în funcţia de director o doamnă crescută în spirit ceştin, care va aduce un suflu nou activităţii şcolare, va impune elevilor respectulul faţă de muncă, de preot şi de Biserică , faţă de învăţători, profesori şi părinţi; care va ţine departe de copii mizeria scandalurilor, a ţipetelor şi a jignirilor.

Deja, mirosul de tutun a fost schimbat cu cel al aerului proaspăt; ochiul vigilent al camerelor de supraveghere oferă copiiilor siguranţa necesară jocului în curtea şi pe coridoarele şcolii, praful mochetei a fost schimbat cu luciul parchetului.
Toate acestea pentru ca toţi cei care vin în Grădiniţa şi Şcoala Primară "Sfântul Anton" să se simtă ca într-o mare familie în care domneşte pacea şi armonia.

Dorim copiiilor, părinţilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar mult succes în noul an şcolar, rezultate bune la învăţătură, putere de muncă şi linişte sufletească.

Dumnezeu să ne călăuzească paşii, sufletele şi gândurile   şi să ne ajute în tot ceea ce facem.

Ec.Prof. Wojcicki Monica, 24.09.2009
Eveniment important azi la Craiova:
vizita Excelenţei Sale Ambasadorul Republicii Italia.

Alături de domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, de   domnul Prefect al Judeţului Dolj, de domnul Viceconsul al Viceconsulatului Italian din Craiova, de Părintele Decan al Decanatului Romano-Catolic de Craiova, de preşedintele Comunităţii Italiene Oltenia, de surorile italiene care patronează fundaţia "Cassa de la Speranza" şi de mulţi oameni de afaceri italieni, de profesori de limbă italiană, de concetăţeni de origine italiană, iată că , au fost invitaţi, spre deliciul celor prezenţi, şi elevi ai Şcolii Primare Romano-Catolice "Sfântul Anton"din Craiova.

Înainte de cuvântările celor invitaţi, grupul de elevi a încântat audienţa cu câteva poezii şi un cântec în limba italiană.

Ropotele de aplauze, alături de punga cu dulciuri, au răsplătit efortul elevilor şi al cadrelor didactice.
Ec.Prof. Wojcicki Monica, 03.11.2009
Filiala Caritas Craiova-Solidaritate Catolică
Şcoala Primară Romano-Catolică „Sfântul Anton”
Craiova, Unirii, nr.2, 200585, Dolj
Tel.0351-809772, Fax.0251-412567


      Stimate Domnule Viceconsul al Viceconsulatului Italian din Craiova,


Filiala Caritas Craiova-Solidaritate Catolică , Şcoala Primară Romano-Catolică „Sfântul Anton” din Craiova, reprezentată legal prin Pr.Decan Ratan Ionel -   preşedinte şi Instit.Ghidiceanu Ana- director, intenţionează deschiderea unei clase primare cu predare în limba italiană, începând cu anul şcolar 2010-2011.

Ne-am propus acest lucru pentru a veni în ajutorul copiiilor de naţionalitate italiană, vorbitori de limbă italiană, ai căror părinţi trăiesc şi muncesc în România.

Dispunem de spaţiu şcolar adecvat, pus la dispoziţie de Fundaţia „Cassa dela Speranza” din cadrul ordinului „Surorile săracilor ale Sfântului Vincenţiu de Paoli”,   coordonată de Sora Maria Schembri, cetăţean italian.

Vom coopta   cadre didactice capabile să predea la orele de curs în limba italiană.


Vă rugăm, Domnule Viceconsul, să ne sprijiniţi în formarea listei cu părinţii ai căror copii ar putea forma o astfel de clasă în învăţământul primar şi să ne puneţi în legătură cu aceştia pentru a putea începe demersurile către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Bucureşti.


Vom solicita , de asemenea, sprijinul Excelenţei Sale domnul Ambasador al Ambasadei Republicii Italia la Bucureşti, domnului preşedinte al Comunităţii Italiene Oltenia, firmelor italiene din regiunea Oltenia şi tuturor acelora care au cuprinşi în activitate cetăţeni italieni.


Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvânteze munca dumneavoastră şi a colaboratorilor.


Craiova,  
                                        PREŞEDINTE,
18.11.2009

                                        Pr. Decan RATAN IONEL
Marţi, ziua Sfântului Anton, elevii clasei a III-a, în timpul orei de religie catolică, au făcut o vizită părintelui Ratan Ionel la Biserica Italiană din cartierul Izvorul Rece.
Alături de doamna învăţătoare şi dna.profesoară de religie, elevii au   participat la Sfânta Liturghie celebrată de părintele Ionel.
Au vizitat apoi curtea şi casa parohială şi au fost încântaţi de amabilitatea părintelui, de căldura casei şi de frumuseţea florilor.
Monica   Wojcicki, 18.11.2009
A venit Mosul...
In ziua Botezului Domnului nostru Isus Cristos, eleviii Şcolii Primare Romano-Catolice "Sfântul Anton" au participat la Sfânta Liturghie celebrată de părintele decan Ratan Ionel şi părintele Ţurcanu Petru în Biserica Italiană din cartierul craiovean Izvorul Rece.

Alături de copii au participat conducerea şcolii şi cadrele didactice.

Copiii au tulburat, în mod plăcut, cu glasurile lor şi cu neastâmpărul specific vârstei liniştea Bisericii, iar la sfârşitul Sfintei Liturghii au primit binecuvântarea lui Dumnezeu alături de urarea preoţilor de a fi sănătoşi, de a avea rezultate cât mai bune la învăţătură şi de a avea succes în viaţă.

M.W. 07.01.2010